O technologiach informatycznych w WSZ Edukacja. Po konferencji

W dniach 16-17 września 2013 odbyła się we Wrocławiu II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w  Rozwijających się Gospodarkach  ICTM 2013 (Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2013), na temat: Ekonomiczne, Społeczne i Psychologiczne Aspekty Zastosowań Technologii Informacyjnej.

Konferencja została zorganizowana przez  Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” oraz Uniwersytet Wrocławski przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems) Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA) oraz Naczelnej Organizacji Technicznej- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu.

Podczas konferencji zostało zaprezentowanych 37 prac naukowych 57 autorów, w tym 26 gości zagranicznych reprezentujących m. in. uniwersytety   z USA, Omanu, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Rosji, Szwecji,  Republiki Południowej Afryki i Bahrainu. Wszystkie dopuszczone do konferencji prace były wcześniej ocenione przez międzynarodowy zespół recenzentów.

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień dotyczących transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania, modeli biznesowych i zasad prawnych w odniesieniu  do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Honorowym gościem konferencji była Pani  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Conference Proceedings ICTM 2013 zostały zamieszczone na amerykańskim serwerze Association For Information Systems – Special Interest Group on ICT and Global Development (https://www.globdev.org) i przedłożone do Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index.