Akademickie Forum Rozwoju Biznesu

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt.:

 

AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU- WROCŁAW 2014.

organizowanej w ramach projektu pt.  „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja  we Wrocławiu”

nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe  i nauka,

Działanie  4.1. Poddziałanie  4.1.2

 

Konferencja odbędzie się dnia 29 maja (w czwartek) 2014 r.

we Wrocławiu w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia,

Rynek /Sukiennice 9, I Pietro,

w godz. 10.00 – 15.00

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30  Oficjalne otwarcie konferencji.

Słowo powitalne wygłoszą:

dr Marek Lewandowski -  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja

Jan Wais – za-Dyrektora  Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Andreas Grapatin -  Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu

Moderacja konferencji:

Sylwia Lasota - Szef projektów UE, Koordynator współpracy Dolny Śląsk – Saksonia w Dolnośląskiej

Izbie Gospodarczej

10.30 – 10-50Nowoczesne technologie wspierają zdobywanie kwalifikacji. Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

dr Robert Banasiak – Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych

10.50 – 11.10 Dolnośląski Bon na Innowacje.

Rafał Kaczmarek – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

11.10 – 11.20 Edukacja – Biznes. Idea współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami a pracodawcami. Staż zawodowy jako ważny element edukacji.

dr inż. Julita Markiewicz Patkowska – Vice Dyrektor Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

11.20- 11.30 Możliwości wsparcia rozwoju dolnośląskiego biznesu w ramach nowych programów operacyjnych w latach 2014 -2020.

Sylwia Lasota - Szef projektów UE, Koordynator współpracy Dolny Śląsk – Saksonia w Dolnośląskiej

Izbie Gospodarczej

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.15 Panel dyskusyjny pt.: „Kierunki kształcenia. Rynek Pracy. Potencjał i potrzeby dolnośląskiego biznesu.”

Moderator:   dr Zbigniew Sebastian - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Głos  zabiorą:

dr Marek Lewandowski -  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja

prof. Piotr Oleśniewicz – Profesor Wyższej Szkoły Bankowej. Kierownik Katedry Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Marek Pasztetnik – Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej

Krzysztof Mojzych – Dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club

Jarosław Kurzawa – Vice Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców

Wojciech Piotrowski – Dziennikarz, redaktor programu pt.: „ Czas na pracę” w TVP Regiony

13.10 – 13.50 Przedstawienie założeń programowych pt.: „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu”, kierunku  studiów zamawianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

dr inż. Andrzej ŻołnierekKatedra Informatyki i Metod Ilościowych, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Prezentacja czterech prac inżynierskich przez absolwentów kierunku.

13.50 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW.

Prowadzący:  Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja mgr Bogdan J. Koprek

Wprowadzenie sztandaru Uczelni.

Hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

Słowo do absolwentów- Olga Laskowska – Przewodnicząca samorządu studenckiego WSZE

Przemówienie absolwenta – inż. Karol Olszewski

15.00 Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na wspólny lunch i dalsze rozmowy biznesowe.

 

Partnerzy konferencji:

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Sachsen.de

TVP Wrocław