Konferencja CMEP 2014

Zapraszamy na piątą Międzynarodową Konferencję Naukową: Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym (25-27.11.2014.)

Temat konferencji: Komunikacja w zarządzaniu, psychologii, edukacji i języku.

 

Przewodniczący konferencji:

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski ,Polska

prof. Helena Lindskog

Linköping University, Szwecja

dr Jolanta Kowal, prof. nadzw WSZ E

 Instytut Psychologii. Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu,Polska

Komitet honorowy:

 Prof. dr hab. Anna Oleszkowicz, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Marek Lewandowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”
we Wrocławiu

Prof. dr hab. Alicja Szerląg, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

CMEP 2014: https://www.cmep2014.edukacja.wroc.pl/

Dynamiczne przemiany różnorodnych przestrzeni życia, ogromna mobilność przestrzenna obywateli Globalnej Wioski, mnogość i wszechobecność nowoczesnych mediów komunikacji społecznej wymagają odpowiedzialnej krytyczno-racjonalnej postawy, zdobywania i ciągłego doskonalenia kompetencji w zakresie odbioru informacji oraz porozumiewania się na poziomie jednostkowym i zbiorowym.

Zdolność osiągania porozumienia warunkuje zarówno indywidualny dobrostan, jak i integrację na poziomie grup, społeczeństw, kultur. Charles Cooley twierdził, że „Nie ma społeczeństwa, które istniałoby poza wyobrażeniami ludzi, nie ma jednostek, które nie byłyby kształtowane przez społeczeństwo. Ta jedność wytwarza się w procesach interakcji i komunikacji międzyludzkiej.”(1) Kiedy powstaje funkcjonalny związek dowolnej liczby osób, a takim jest każda grupa społeczna, w naturalny sposób pojawia się konieczność wymiany myśli, idei, potrzeb, oczekiwań, uzgadniania znaczeń i wartości za pośrednictwem istniejących i wciąż tworzonych kodów komunikacyjnych. Wzajemne (po)rozumienie może pełnić rolę spoiwa podtrzymującego związki międzyludzkie. Stwarza korzystny klimat do przekraczania etnocentrycznych ograniczeń, w efekcie umożliwiając wielopodmiotowe działanie. Począwszy od pierwotnych naturalnych środowisk wychowawczych, jakimi są rodzina i środowisko lokalne, poprzez grupy towarzyskie oraz środowiska związane z edukacją i pracą, aż po relacje międzykulturowe, pomyślność komunikacji zależy od zdolności odczytywania znaczeń, jakie partnerzy przypisują określonym rzeczom, zjawiskom, zdarzeniom.

Podczas konferencji proponujemy następujące panele dyskusyjne:

1. Komunikacja w Zarządzaniu i Psychologii

2. Komunikacja w Edukacji

3. Język w Komunikacji

WAŻNE DATY

Termin przesłania abstraktu: 19 września 2014

Powiadomienie o przyjęciu abstraktu: 15 października 2014

Termin nadsyłania potwierdzenia uczestnictwa i złożenia pełnego artykułu: 20 października 2014

Data konferencji: 25-27 listopada 2014

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Przesłane artykuły powinny zawierać ok. 2000- 5000 słów lub 10-20 stron.

Prosimy o podanie kategorii artykułu:

-          Badanie empiryczne

-          Wkład do badań pratkycznych

-          Badanie w toku

-          Artykuł studencki

-          Plakat

ZGŁOSZENIA

Wszystkie abstrakty i zgłoszenia powinny zostać zarejestrowane przez  https://www.easychair.org/conferences/?conf=cmep2014

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.cmep2014.edukacja.wroc.pl/

ARTYKUŁY PRZEDKONFERENCYJNE

Abstrakty (100-150 słów) w języku polskim lub angielskim oraz krótkie streszczenia wystąpień  (2,000 -2, 500 słów)  w języku angielskim lub polskim w zostaną opublikowane w książce abstraktów.

NOTE:

Zaakceptowane artykuły konferencji CMEP 2014 zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie  “Gospodarka, Rynek, Edukacja”: https://wszedukacja.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwa/kwartalnik-gospodarka-rynek-edukacja/

Najwyżej ocenione artykuły z zakresu psychologii i  pedagogiki zostaną złożone do publikacji w Polish Journal of Applied Psychology: https://www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl/.

Rejestracja : https://www.easychair.org/conferences/?conf=cmep2014

Opłata konferencyjna wynosi 650 (165 EURO)
Zniżka dla wystąpień grupowych  2-4 uczestników (20%): opłata – 520 zł każdy uczestnik (125 EURO)

Zniżka dla wystąpień grupowych  5  uczestników i więcej (25%): opłata – 490 zł każdy uczestnik (118 EURO)