Studia II stopnia Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”

Od tego roku WSZ Edukacja wprowadza możliwość kontynuowania nauki na kierunku Pedagogika poprzez uzupełniające studia magisterskie.

Studia II stopnia umożliwiają rozszerzanie wiedzy pedagogicznej w trzech specjalizacjach:

•   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

•   Wczesna edukacja dziecka w modelu „wrocławskiej szkoły przyszłości”  (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

•   Animator edukacji niekonwencjonalnej

Ukończenie studiów magisterskich na tym kierunku umożliwia poznanie technik kształcenia, wychowywania i opieki nad ludźmi, wiedzy dotyczącej negocjacji oraz skutecznej komunikacji. Powyższe umiejętności pozwalają rozpocząć karierę w branży edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej czy coachingowej. W zależności od ścieżki kariery, można znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na aktualnej liście promocji.