Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Specyfikacja:

lp. urządzenie

szt.

1

Przenośna kolumna nagłaśniająca SEKAKU WA320 lub inna o porównywalnych parametrach

4

2

Czytnik ebook Onyx Boox C67HD AfterGlow 2 z wbudowanym syntezatorem mowy IVONAlub Onyx Boox T68 Lynx z wbudowanym syntezatorem mowy IVONA

8

3

Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 16GB 4G LTE brązowy

5

4

Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 16GB 4G LTE brązowy

5

5

Lupa cyfrowa Crystal Plus lub inna o porównywalnych parametrach

1

6

Projektor VIVTEK D912HD lub inny o porównywalnych parametrach

3

7

Projektor Optoma ML750e lub inny o porównywalnych parametrach

3

8

Kamera komputerowa Logitech BCC950 Cam Conference

4

Oferty należy wysyłać na e-mail kcsk@edukacja.wroc.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2015 godz. 16:00. Oferta powinna zawierać:

- łączną cenę netto i brutto,

- jeśli zaproponowano urządzenia inne niż wymienione w zapytaniu – dokładny model urządzenia,

- kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon,

Oferty niepełne, wariantowe lub zawierające urządzenia niezgodne ze specyfikacją zostaną odrzucone. Kryterium wyboru dostawcy: cena 100%.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania oraz zamówienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie do dnia 27 stycznia 2015 godz. 16:00. Termin realizacji: 14 dni od dnia wysłania zamówienia. Płatność przelewem 14 dni od dnia dostarczenia towarów wraz z fakturą VAT.

Dostawa na koszt sprzedawcy na adres:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław