Nabór do Klubiku dziecięcego

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

ogłasza nabór dzieci do Klubiku dziecięcego,

który zostanie uruchomiony od 1  września 2015r.

przy ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu (siedziba Uczelni).

Do Klubiku będą przyjmowane dzieci w wieku do 3 lat. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych wszystkich uczelni wyższych (nie tylko WSZ Edukacja).

Klubik będzie funkcjonował w godzinach od 7.00 – 19.00, przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli). Oprócz fachowej opieki oferujemy,   róznorodne  zajęcia dodatkowe.

Pobyt dziecka w Klubiku będzie dotowany.

Osoby zainteresowane  pobytem dziecka w Klubiku  mogą uzyskać szczegółowe informacje

w Dziale Rekrutacji WSZ Edukacja  (pok. 112,  tel. 071 37 72 116, mail: rekrutacja@edukacja.wroc.pl)

oraz w każdym z działów organizacyjnych  Uczelni

Prosimy o wstępną – ustną deklarację ewentualnego zapisania dziecka do Klubiku, w terminie do 06.03.2015r.

*Klubik dziecięcy zostanie uruchomiony również w naszej siedzibie w Kłodzku. Szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału Turystyki w Kłodzku (tel. 074 867 60 67, mail: klodzko@edukacja.wroc.pl)