Nowość na studiach podyplomowych.

Bogata oferta studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja” właśnie powiększyła się o nowy kierunek: „Kadry i płace”.

Do podjęcia studiów na nowym kierunku zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I lub II stopnia, a w szczególności osoby pracujące w działach kadrowo-finansowych dużych firm, jak również posiadające własną działalność gospodarczą. Program przystosowany jest także dla osób prowadzących działalność w ramach spółek cywilnych i prawa handlowego, jednostek budżetowych, szkół, organizacji społecznych i samorządowych.

Bogaty program studiów na nowym kierunku zakłada m.in. zapoznanie słuchaczy z: aktualnymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, organizacją pracy, obowiązkami z zakresu spraw kadrowych i finansowych w firmie.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów oraz opłat znajdują się na stronie: https://wszedukacja.pl/studia-podyplomowe/kierunek/kadry-i-place/