Nowe specjalności

Kierunek Zarządzanie na studiach I i II stopnia zyskał właśnie nowe, jeszcze atrakcyjniejsze specjalności.

Od roku akademickiego 2015/16 studenci zarządzania w WSZ „Edukacja” mają do wyboru 7 specjalności na studiach I stopnia oraz 5 na studiach II stopnia. Dzięki nowej, bogatszej ofercie studenci zyskają możliwość zdobywania wiedzy w dziedzinach najbliższych swoim zainteresowaniom i potrzebom zawodowym.

Nowe specjalności na studiach I stopnia:

 • Menadżer małego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Audyt wewnętrzny w firmie
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Nowe specjalności na studiach II stopnia:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
 • Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Coaching w biznesie

Dodatkowe informacje na temat kierunku Zarządzanie znajdują się na stronach: