Bezpłatne sesje coachingowe

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zaprasza wszystkich Studentów i Pracowników od nowego roku akademickiego 2015/2016 do skorzystania z bezpłatnych sesji coachingowych.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Podczas spotkania wprowadzającego poznasz swojego osobistego coacha, a także będziesz miał/miała możliwość zrozumienia tego czym jest coaching i jak pracuje się tą metodą. Sesje umożliwią Ci określenie celu (celów) do dalszej pracy coachingowej. Liczba sesji uzależniona jest od celu, który chcesz osiągnąć. Sesja trwa jedną godzinę i odbywa się co 7-14 dni (w cyklu 4 lub 7 spotkań ustalonych indywidualnie).

Do skorzystania z sesji coachingowych zapraszamy wszystkie osoby, które:

  • mają problemy z realizacją swoich celów życiowych, zawodowych lub osobistych;
  • pragną odkryć swoje ograniczenia i mocne strony oraz chcą nauczyć się, jak wykorzystywać je w życiu zawodowym i osobistym,
  • planują zmianę zawodową (np. zmianę pracy, stanowiska, specjalizacji zawodowej),
  • pragną określić swoją indywidualną ścieżkę kariery zawodowej,
  • nie potrafią się skutecznie motywować i brakuje im systematyczności w realizacji celów i pomysłów,
  • chcą otrzymywać satysfakcjonujące wynagrodzenie za pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami, kwalifikacjami i kompetencjami,
  • pragną zmiany w swoim życiu, osiągnięcia konkretnego celu czy też rozwoju umiejętności interpersonalnych,

Zasady współpracy z coachem

  • Sesje coachingowe

Coaching rozpoczyna się rozmową z coachowanym mającą na celu określenie celów i możliwości coachowanego, charakteru współpracy, identyfikacji priorytetów działania i nakreślenia oczekiwanych rezultatów. Rolą coacha jest zadawanie pytań, proponowanie ćwiczeń oraz zadań, które przybliżą Cię do osiągnięcia celu głównego. Każda sesja zakłada wyznaczenie celu operacyjnego, który jest realizowany w trakcie spotkania. Po każdej sesji będziesz realizowała/realizował zadanie/nia uzgodnione z coachem. Pamiętaj – największa zmiana w Tobie zachodzi pomiędzy sesjami tylko wtedy, gdy Ty chcesz naprawdę coś zmienić w swoim zżyciu.

  • Sesja podsumowująca

Celem tego spotkania jest oszacowanie poziomu realizacji celów, wymiana spostrzeżeń co do czynników wspierających naukę i rozwój oraz zbudowanie pomostu w przyszłość – określenie planu samodzielnego działania po zakończonym coachingu. Ważnym momentem ostatniej sesji jest też celebracja odniesionego sukcesu.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana możesz zgłosić się mailowo, do którejś z osób z listy znajdującej się poniżej. Indywidualnie ustalisz z coachem dzień i godzinę (istnieje możliwość umówienia się na sesję w ciągu całego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli)

 

LISTA COACHÓW

Ewa Pańka edubis@onet.eu
Magdalena Rogalska dolphin@poczta.fm
Magda Adamska – Poszwa anothersidem@gmail.com
Agnieszka Ziobrowska ziobrowskaagnieszka@wp.pl
Marek Lewandowski ml-edukacja@wp.pl
Katarzyna Androsz – Samol katarzyna.androsz@poczta.onet.pl
Małgorzata Drozdowska (Wałbrzych i okolice)
mal.drozdowska@gmail.com
Małgorzata Nowak  malgorzatanowak7891@gmail.com