ICTM 2015 – informacja po konferencji

W dniach 22-23 października  2015 odbyła się we Wrocławiu III  Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w  Rozwijających się Gospodarkach  ICTM 2015 (Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2013), na temat: Nauki społeczno-ekonomiczne a wyzwania nowoczesnej technologii oraz komunikacji planetarnej: https://ictm2015.edukacja.wroc.pl

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Polska, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS, https://plais.org/index.php),  Linköping University, Sweden, and The College of Management Edukacja, Polska, Uniwersytet Zielonogórski , Polska przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems) oraz  Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA) od roku 2012.

Podczas konferencji zostało zaprezentowanych 45 prac naukowych 83 autorów, w tym 36 gości zagranicznych reprezentujących m. in. uniwersytety ze Szwecji, Niemiec, Ukrainy, Szwajcarii, Indii i Kanady. Wszystkie dopuszczone do konferencji prace były wcześniej ocenione przez międzynarodowy zespół recenzentów.

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień dotyczących transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania, modeli biznesowych i zasad prawnych w odniesieniu  do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Honorowymi gośćmi konferencji  i prelegentami  byli: Prof. Helena Lindskog z Linkoping University ze Szwecji, Prof. dr Ralph Sonntag – prorektor University of Applied Sciences in Dresden z Niemiec, Prof. Bogdan Lent reprezentujący trzy uczelnie:  Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, Kasetsart University w Bangkoku oraz prof. dr hab. Piotr Soja członek – założyciel Polish Chapter of Association for Information Systems reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Podczas powitania współprzewodniczący konferencji dr Jolanta Kowal (President Elect of PLAIS, Uniwersytet Wrocławski), prof. Helena Lindskog i prof. Piotr Soja wyrazili szczególnie serdeczne podziękowania za wsparcie merytoryczne dla  prof. Stanisława Wryczy – Prezydenta i Założyciela PLAIS, reprezentujacego również Uniwersytet Gdański oraz dla prof. Narcyza Roztockiego – jednego z prekursorów konferencji reprezentującego State University of New York at New Paltz oraz  Global Development (SIG GlobDev, USA).

Conference Proceedings ICTM 2015 zostały przedłożone do publikacji na amerykańskim serwerze Association For Information Systems – Special Interest Group on ICT and Global Development (https://www.globdev.org), Social Science Research Network (ttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2679370) i przedłożone do Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej https://ictm2015.edukacja.wroc.plEfektem naukowym konferencji będą również artykuły zamieszczone w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział w konferencji, ciekawe prezentacje i wymianę doświadczeń naukowych i badawczych