7 punktów dla czasopisma WSZ „Edukacja”.

Z przyjemnością informujemy, że wydawanemu przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” czasopismu GOSPODARKA, RYNEK, EDUKACJA przyznano 7 punktów w ogłoszonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych - pozycja  638, część B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH.

Gratulujemy zespołowi redakcyjnemu, autorom tekstów, a w szczególności Redaktorowi Naczelnemu, Panu dr. Henrykowi Żeligowskiemu.