Konferencja podsumowująca program „Mały Mistrz”

W dniach 18-19 grudnia 2015 r. w Wałbrzychu odbyła się konferencja podsumowująca program „Mały Mistrz” w województwie dolnośląskim.

W dwudniowym spotkaniu brali udział przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki, Województwa Dolnośląskiego, uczelni kształcących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, nauczyciele realizujący program oraz członkowie stowarzyszeń koordynujących program w województwach. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest integrowanie aktywności fizycznej i poznawczej ucznia. Program opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości. Program realizowany jest w 11 województwach i bierze w nim udział prawie dwieście tysięcy uczniów. Od 2015 r. „Mały Mistrz” ma patronat Ministra Edukacji Narodowej. W wałbrzyskim spotkaniu wziął udział rektor WSZ Edukacja we Wrocławiu, który jest jednym ze współautorów programu.

Na zdjęciu współautorzy programu Mały Mistrz w czasie rozmowy z Minister Edukacji Narodowej, mgr Anną Zalewską w czasie zorganizowanej w Wałbrzychu konferencji. Stoją od lewej: Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, dr Marek Lewandowski, Wiceprzewodniczący Szkolnego Związku Sportowego, mgr Adam Szymczak, Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego, AWF we Wrocławiu, dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF.