Oferta dla dostawcy CISCO

Informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu  przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń oraz w Centrum Systemów Komputerowych, e-mail: kcsk@edukacja.wroc.pl, tel.: 71 37 72 129