Konkurs na stanowisko Dziekana, profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Dziekana oraz profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania i Katedrze Pedagogiki.

Ogłoszenia:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zatrudni pracownika nauki posiadającego stopień doktora lub doktora habilitowanego na stanowisku Dziekana w tworzonym Zamiejscowym Wydziale Zarządzania w Republice Czeskiej. Pełna treść ogłoszenia
  • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zatrudni samodzielnego pracownika nauki posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w KATEDRZE PEDAGOGIKI. Pełna treść ogłoszenia
  • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zatrudni samodzielnego pracownika nauki posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w KATEDRZE ZARZĄDZANIA Pełna treść ogłoszenia