WSZ „Edukacja” – oferta pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” poszukuje samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z sekretariatem Uczelni:
https://wszedukacja.pl/kontakt/   tel.: (71) 37 72 100/101