OFERTA SPECJALNA – zniżka w czesnym!

Osoby, które zrekrutują się do 31.08.2019r. na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.


Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie)
 • Zarządzanie (studia licencjackie)
 • Pedagogika (studia licencjackie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:

 • 30 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 200 zł
 • 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
 • 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:

 • Zarządzanie (studia magisterskie)
 • Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:

 • 30 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
 • 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
 • 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2019/2020, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 31.08.2019r. i posiadają obywatelstwo polskie.
Przejdź do rekrutacji on-line

PROMOCJA NA WPISOWE

Osoby, które do 31.05.2019r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)