Rusza Klub dziecięcy „Bajkowa Przystań”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

ogłasza nabór dzieci do Klubu dziecięcego „Bajkowa Przystań”,

który zostanie uruchomiony od 9 maja 2016r.

przy ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu (siedziba Uczelni).

W 2016 roku Klub dziecięcy Bajkowa Przystań otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Maluch na uczelni”, dzięki czemu czesne zostało obniżone o 400 zł miesięcznie, przez co wynosi tylko:

400 zł za miesiąc

W ramach czesnego zapewniamy:

  • wykwalifikowaną, ciepła i sympatyczna kadrę
  • opiekę nad dzieckiem do 5 godzin dziennie maksymalnie 5 razy w tygodniu
  • zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka
  • zajęcia tematyczne
  • pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne
  • zdrowe i smaczne posiłki
  • dobrze wyposażone sale

Z oferty  klubu mogą korzystać dzieci (w wieku od 12 miesięcy do 3 lat) studentów, słuchaczy, absolwentów i pracowników WSZ „Edukacja”, oraz osób zatrudnionych przez uczelnię. W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób dofinansowaniu podlega także opieka nad dzieckiem innej osoby.

Klubik będzie funkcjonował od poniedziałku do piątki w godzinach 7.00 – 13.00 ( istnieje możliwość opieki do godz. 17.00) oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.30-16.30.

Zapisy odbywają się od 15 marca 2016 r.

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w Klubie „Bajkowa przystań” mogą uzyskać szczegółowe informacje od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00 pod numerem tel. 690 009 699 oraz pod adresem e-mail: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl