Rektor WSZ „Edukacja” na Konferencji

W dniu 27 kwietnia Komisja Edukacji i Młodzieży oraz Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Wrocławia wraz z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia  przy współpracy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowały IV Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół wrocławskich pt. „Zainteresowania uczniów sportem, aktywnością ruchową i zdrowiem”.

Celem konferencji było zapoznanie się z wynikami badań dotyczących zainteresowania aktywnością ruchową wrocławskich dzieci i młodzieży oraz przedstawienie różnorodnych propozycji realizacji zadań szkolnego wychowania fizycznego w oparciu o uwarunkowania lokalne, tradycje i możliwości kadrowe.

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 przy ulicy Słubickiej we Wrocławiu. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z miasta Wrocławia. Konferencję prowadzili: Pani Renata Mauer-Różańska, Przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Panowie Bohdan Aniszczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży Urzędu Miejskiego Wrocławia i Adam Stocki, specjalista ds. organizacji szkoleń z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wśród licznych gości zaproszonych przez organizatorów byli mi.n.: Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, dr Marek Lewandowski, Kierownik Zakładu Metodyki Szkolnego WF, AWF we Wrocławiu, dr hab. Halina Guła-Kubiszewska prof. nadzw. i Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego AWF we Wrocławiu, dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. (na zdjęciu).