Informatyka – projekt zespołowy

Informatyka – Projekt zespołowy.

W dniu 26 czerwca studenci kierunku Informatyka z dwóch specjalności „Grafika komputerowa” i „Systemy i sieci komputerowe” przedstawiali swoje projekty zespołowe. Spotkanie, na które został zaproszony JM Rektor, dr Marek Lewandowski, prowadził kierownik Katedry Informatyki i Metod Ilościowych, dr Wiesław Palczewski. Prelegenci wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz w sposób interesujący przedstawiali efekty swojej pracy. Na zdjęciach Studenci, dr Wiesław Palczewski i dr Jolanta Kowal.