Pedagogiczne dyskusje u podnóża Tatr

Pedagogiczne dyskusje u podnóża Tatr.

W dniach 20-22.06.2016 roku odbyło się w Zakopanem XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”, które zostało wspólnie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę „Humanitas” w Sosnowcu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytet Opolski. Sympozjum odbyło się pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.


Patronat honorowy objęli między innymi:

 • Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa,
 • Starosta Tatrzański – Piotr Bąk,
 • Burmistrz Miasta Zakopane – Leszek Dorula,
 • Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński,
 • Fundacja „Humanitas”,
 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszym dniu po uroczystym otwarciu odbył się wykład wprowadzający wygłoszony przez dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego, poświęcony pamięci twórcy spotkań tatrzańskich prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierzowi Denkowi. Później odbyły się dwie sesje plenarne. W pierwszej sesji wystąpił JM Rektor Wyższej Szkoły Zarzadzania „Edukacja” we Wrocławiu z wykładem p.t. „Wykorzystanie aktywności ruchowej w kształceniu zintegrowanym ucznia”.

W drugim dniu sympozjum odbyło się pięć paneli dyskusyjnych:

 • Dzieci i młodzież w obszarze zainteresowań nauk pedagogicznych;
 • Problemy osób dorosłych w obszarze zainteresowań nauk pedagogicznych;
 • Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości;
 • Szkolnictwo wyższe w perspektywie edukacji jutra;
 • Wychowanie i rodzina w perspektywie edukacji jutra

Dyskusje merytoryczne kontynuowane były podczas Dnia Tatrzańskiego, który jest integralną częścią sympozjum. W tym roku uczestnicy Sympozjum odbyli wycieczkę na Rusinową Polanę.
Ciężar organizacyjny i logistyczny wzięła na siebie Wyższą Szkołę „Humanitas” w Sosnowcu, wywiązując się z wszystkich zadań w sposób wzorowy. Na zdjęciach uczestnicy XXII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja Jutra”.