Studenckie praktyki zawodowe
w Klubie Dziecięcym Bajkowa Przystań

Serdecznie zapraszamy chętnych studentów kierunku Pedagogika do odbycia praktyk zawodowych w Klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań”, prowadzonym przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o., mieszczącym się przy WSZ Edukacja na ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu.

Do zadań Studenta na tym stanowisku będzie należała opieka nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat w wymiarze około 8 godzin dziennie. Istnieje możliwość zmniejszenia tego wymiaru i ustalenia godzin indywidualnie.

Z placówką zapoznać się można na stronie Bajkowej Przystani

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: dyrektor@bajkowaprzystan.pl, bądź telefoniczny 690 009 699 lub 71 377 21 99

Praktyki są bezpłatne. Osoby odbywające praktyki otrzymają opinię o ich realizacji.