Iron Mountain.
Firma Iron Mountain pomaga organizacjom na całym świecie zmniejszać koszty i ryzyko związane z ochroną i przechowywaniem informacji. Jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług w następujących obszarach: zarządzanie dokumentacją i jej przechowywanie, skanowanie i digitalizowanie oraz kopie zapasowe i odzyskiwanie.
Dział marketingu firmy Iron Mountain zorganizował konkurs, którego celem było zapoznanie Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z ochroną i przechowywaniem informacji oraz stworzenie prezentacji graficznej o zabezpieczeniach stosowanych przez Firmę w posiadanych magazynach. W konkursie wzięli udział Studenci kierunku Informatyka. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem firmy Iron Mountain i zdobyciu informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez Firmę w magazynie wrocławskim, Studenci mieli kilka tygodni na przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Spośród kilkunastu złożonych prac, Jury wybrało finalnie trzy, które spełniały wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu. Wyniki konkursu przedstawiciele firmy Iron Mountain ogłosili podczas uroczystej kolacji w dniu 20. 07. 2016 r. Poniżej prezentujemy nazwiska osób, których prace zostały ocenione najwyżej:

  1. Arkadiusz Dwojak – pierwsze miejsce,
  2. Anita Gałużan – drugie miejsce,
  3. Piotr Kulla– trzecie miejsce.

Wyróżnieni Studenci oprócz dyplomów uzyskali nagrody pieniężne. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności wyróżnionym Studentom oraz kierownikowi Katedry Informatyki i Metod Ilościowych, Panu dr. Wiesławowi Palczewskiemu.

Na zdjęciu 1
W kolejności od prawej do lewej: Tomasz Morawski – Business Development Executive, Iron Mountain, Piotr Kulla (3 miejsce), Anita Giełażun (2 miejsce), Arkadiusz Dwojak (1 miejsce) i Marcin Skrzypczak – Regional Operations Manager, Iron Mountain.

Na zdjęciu 2. W kolejności od prawej do lewej: Tomasz Morawski – Business Development Executive, Iron Mountain, Piotr Kulla (3 miejsce), Anita Giełażun (2 miejsce), Arkadiusz Dwojak (1 miejsce) i dr Wiesław Palczewski – Kierownik Katedry Katedra Informatyki i Metod Ilościowych.