Dyplom od Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

W ramach akcji „Nakrętki dla Hospicjum 2015/2016″ fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci przyznała Wyższej Szkołe Zarządzania „Edukacja” dypolom za charytatywny udział.

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom i słuchaczom WSZ „Edukacja” za aktywny udział w akcji.