Inauguracja roku akademickiego 2016/17

W sobotę, 8 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego.

Przybyłych na inaugurację gości, pracowników i studentów przywitała Pani Kanclerz Wyższej Szkoły Zarzadzania „Edukacja” dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska. W dalszej części uroczystości J.M. Rektor, dr Marek Lewandowski wygłosił przemówienia inauguracyjne. W czasie przemówienia JM Rektor podsumował czteroletni okres swojej kadencji, wskazując na sukcesy oraz zdania i cele, które stoją przed Uczelnią. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w tym roku: prof. zw. dr hab. Kazimierza Denka i prof. zw. dr hab. Krzysztofa Radosława Mazurskiego. Na końcu swojego wystąpienia JM Rektor łacińską formułą Quod felix, faustum fortunatumque sit!, która znaczy „oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne” zainaugurował nowy rok akademicki 2016-17. Następnie zostały wręczone podziękowania od JM Rektora dla wyróżnionych nauczycieli, pracowników administracyjnych i technicznych.

Specjalne wyróżnienia i dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali również najlepsi absolwenci na poszczególnych kierunkach studiów. Na kierunku:
Dziennikarstwo i komunikacja SpołecznaMilena Duda;
Filologia angielskaRenata Górecka;
InformatykaKlaudia Olszewska;
Pedagogika Elżbieta Hawrylczak;
ZarządzanieTeresa Okoń.

Najlepszymi studentami, wyróżnionymi tytułem „Primus Inter Pares” na poszczególnych wydziałach okazali się:
Wydział Zarządzania we WrocławiuTeresa Okoń,
Wydział Turystyki w KłodzkuWioletta Mrówka.

Najważniejszym wydarzeniem sobotniej uroczystości była immatrykulacja oraz ślubowanie, które złożyli Studenci pierwszego roku, wśród których znaleźli się również studenci z Ukrainy. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Zarządzanie zmianami jako determinanta postaw i zachowań ludzi w środowisku pracy” wygłosiła dr Adam Gurba. Inauguracja nowego roku akademickiego została uświetniona występem zespołu „Saxarte Quartet”, który wykonał 4 nagrania zaaranżowane na saksofony przez Karolinę Pernal, członkinię zespołu.