Egzamin licencjacki

Na zdjęciu Studentki kierunku Pedagogika po zdaniu egzaminu licencjackiego wraz z promotorem, dr. Markiem Lewandowskim i recenzentką prac, Panią dr Krystyną Ostapiuk.

Egzamin licencjacki