Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów WSZ Edukacja Wrocław* Nie dotyczy absolwentów, którzy otrzmali dyplomy na inauguracji dnia 8 października 2016 r.