Umowa z International Teaching University of Georgia

W dniu 1 lutego 2017 r. Rektorzy Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” i International University of Georgia, dr Marek Lewandowski i prof. dr. h.c. Jovan H. Didier podpisali memorandum o wzajemnej współpracy obejmującej działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu nasze Uczelnie będą zmierzać do ujednolicenia programów kształcenia, tworzenia wspólnych projektów naukowych, organizowania międzynarodowych seminariów, warsztatów i konferencji, a także nawiązywania kontaktów z podmiotami gospodarczymi i biznesem w celu dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zostaną również podjęte działania zmierzające do umożliwienia zainteresowanym studentom uzyskania dyplomów dwóch uczelni w trakcie jednego toku studiów (dual degree).
Na zdjęciach dr Marek Lewandowski (po lewej stronie) i prof. dr. h.c. Jovan H. Didier.