Głosowanie na przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzanie oraz Senatu


„Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu,
zgodnie z Regulaminem Wyborczym i kalendarzem wyborczym informuje,
że w dniach od 19.06.2017 do 02.07.2017
odbędzie się głosowanie na przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzanie oraz Senatu.

Do oddania głosu zapraszamy wszystkich pracowników naukowo – dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 – do Sekretariatu Uczelni pok. 118
w sobotę i niedzielę w godz. 900 – 1400- do Dziekanatu Uczelni pok. 111”