Oferta pracy w przedszkolu

 

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. realizujący we Wrocławiu projekt „Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start w Bajkowej Przystani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia I stopnia lub studia podyplomowe z pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie w pracy w z dziećmi w wieku przedszkolnym (min.1 rok)

 

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat,
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi,
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w placówce,
 • Realizowanie zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z opieką nad dziećmi,
 • Współpraca z pomocą nauczyciela w zakresie utrzymania ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci
 • Współpraca, oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzicami, opiekunami i współpracownikami.

 

OFERUJEMY:

• Umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji,
• Możliwość doskonalenia metod kształcenia
• Dodatkowe kursy i szkolenia w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika.

 

 

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.

 

 

 

 

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

 

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. realizujący we Wrocławiu  projekt „Akademia Wychowania Przedszkolnego – dobry start w Bajkowej Przystani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni: Nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

 

WYMAGANIA:

• Uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
• Wykształcenie fizjoterapeutyczne z przygotowaniem pedagogicznym
• Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (min. 1 rok)

 

OPIS STANOWISKA:

• Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w grupach

 

 OFERUJEMY:

• Umowę o pracę
• Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji,

 

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.

 

 

 

Opiekunka do Klubu dziecięcego

 

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. we Wrocławiu zatrudni opiekunki do Klubu dziecięcego

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym) lub wykształcenie średnie i minimum dwa lata pracy z dziećmi w wieku od roku do3 lat lub pielęgniarka
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od roku do 3 lat
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczka SANEPID)

 

ISTOTNE CECHY KANDYDATA:

 • cierpliwość i opiekuńczość
 • ciepły i serdeczny stosunek do dzieci
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • aktywność, kreatywność
 • odpowiedzialność, zaangażowanie

 

OBOWIĄZKI:

 • sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi w wieku od roku do 3 lat
 • ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy
 • utrzymywanie relacji z rodzicami
 • ścisła współpraca z dyrekcją Klubu
 • czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności Klubu

 

OFERUJEMY:

 • pracę w miłym zespole
 • zarobki uzależnione od kwalifikacji
 • umowa zlecenie w zależności od preferencji kandydata

 

 

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.