Egzamin dyplomowy filologia

Na zdjęciu Studenci Filologii angielskiej po egzaminie licencjackim wraz z promotorami prac,
Panią dr Małgorzatą Kamińską (pierwsza z prawej) i Panem dr. Mariuszem Kamińskiem (pierwszy z lewej).