Zarządzanie


Na zdjęciu Studenci kierunku Zarządzanie po zdaniu egzaminu magisterskiego (w szeregu pierwszym pierwszy od lewej Dziekan Wydziału Zarządzania, dr inż. Jarosław Wąsiński, w środku Kierownik Katedry Zarządzania dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska, w drugim rzędzie pierwszy z lewej dr Piotr Jarco).