Uwaga kursy instruktorskie i trenerskie
w wybranej dyscyplinie sportu

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji instruktorskich lub trenerskich w obszarze rekreacji i sportu mogą zgłaszać się do Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje:

www.kursyews.pl

tel. 71 348 26 89 lub 506 430 037