Wręczenie dyplomów ukończenia studiów – Kłodzko

W sobotę 18 listopada 2017r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja na Wydziale Turystyki w Kłodzku. W tym roku akademickim dyplomy uzyskało ponad 60 osób.
Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał Dziekan Wydziału Turystyki dr inż. Jarosław Wąsiński, który pogratulował wszystkim dyplomantom dalszych sukcesów w życiu i karierze naukowej. Dla studentów została przygotowana przez Uczelnię oferta studiów podyplomowych na kilku kierunkach oraz możliwość dalszego studiowania na studiach II stopnia.