Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Janusza Czernego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 maja 2018 r, wspaniałego Człowieka oraz wybitnego nauczyciela akademickiego i pracownika naszej Uczelni

ŚP.
dr hab. Janusza Czernego, prof. WSZ „Edukacja”

Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia w obliczu tej niewyobrażalnej straty składają Założyciel, Rektor i Kanclerz
oraz Pracownicy i Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 czerwca o godzinie 12.00
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej 9 w Katowicach.

Janusz Czerny