Pożegnanie współzałożyciela Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


ŚP.

inż. Henryka Piechnika

Wiceprezesa Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. we Wrocławiu
oraz
Współzałożyciela Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Pogrążonej w bólu rodzinie szczere wyrazy współczucia składają

Zarząd i Pracownicy
Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja Sp. z o.o.
oraz
Władze i Pracownicy
Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”