Podsumowanie ICTM 2019

W dniach 21-23 października 2019 odbyła się we Wrocławiu VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM, na temat: Digitalisation, Innovation, Education and Economic Development (ictm2019.edukacja.wroc.pl).

ICTM 2019 - uczestnicy

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Polska, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja”, Polska, Hochschule Emden/ Leer, Germany, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).

W konferencji brało udział 67 uczestników, zostało zaprezentowanych 30 referatów naukowych przez 59 autorów, w tym było 37 gości zagranicznych, reprezentujących 13 jednostek naukowych z 11 krajów (m.in. uczelnie wyższe ze Niemiec, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji, Czech, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Grecji, i Iranu). Na konferencji byli obecni także studenci WSZ EDUKACJA oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym uczestnicy programu ERASMUS+ z Ukrainy, Turcji i Włoch oraz partnerzy projektu MACICT ERASMUS+ z Białorusi, Finlandii i z Niemiec.

Konferencja ICTM 2019

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień w zakresie ekonomicznych, społecznych i kulturowych wyzwań w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii (ICT), transformacji gospodarki, nowych technik zarządzania, modeli biznesowych i zasad prawnych w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Honorowymi gośćmi konferencji i prelegentami byli prof. dr hab. Piotr Soja członek – założyciel Polish Chapter of Association for Information Systems (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr Juho Mäkiö (Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy), dr Herbert Vogler (Geschäftsführer bei Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation, Germany),  prof. dr hab. Mieczysław Owoc oraz prof. dr hab. Marcin Hernes reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

ICTM 2019 we Wrocławiu

Podczas powitania współprzewodniczący konferencji dr Jolanta Kowal (Senior President of PLAIS, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Piotr Soja (President Elect of PLAIS, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska) oraz prof. dr Juho Mäkiö (Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy) wyrazili szczególnie serdeczne podziękowania za wsparcie merytoryczne dla Prof. Stanisława Wryczy – Prezydenta i Założyciela PLAIS, reprezentującego również Uniwersytet Gdański, dla Prof. Narcyza Roztockiego (State University of New York at New Paltz, USA; ekspert zewnętrzny NCN) oraz prof. Rolanda Weistroffera (Virginia Commonwealth University (USA) reprezentujących także Association For Information Systems pecial Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA,). Materiały z konferencji dostępne na stronie internetowej ictm2019.edukacja.wroc.pl. Efektem naukowym konferencji będą również monografie i artykuły zamieszczone w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział w konferencji, ciekawe prezentacje i wymianę doświadczeń naukowych i badawczych.

Wykład podczas ICTM 2019