Zmiany dot. pomieszczeń obsługi Uczelni

Informujemy, że od dnia 24.02.2020 wszystkie ważne dla obsługi Uczelni działy, tj.:

  • sekretariat
  • dziekanat
  • dział rekrutacji
  • dział stypendiów
  • biuro osób niepełnosprawnych

mieszczą się w pokoju numer 111.

Mamy nadzieję, że usprawni to obsługę studentów i klientów naszej Uczelni.
Serdecznie zapraszamy!