Stypendia w semestrze letnim 2019/2020 – informacje o terminach

Drodzy Studenci,
Informujemy, że rozpatrywanie wniosków stypendialnych w semestrze letnim 2019/2020 odbywa się według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia są kolejno nadawane w e-dziekanacie, decyzje stypendialne będą do Państwa przesyłane elektronicznie najpóźniej w przyszłym tygodniu. Po odesłaniu przez Państwa podpisanych decyzji będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.