Ogłoszenie dot. procedury składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,
zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dziekana dotyczącym procedury składania prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020.
Zarządzanie jest dostępne na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenia Dziekana