Stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 – informacje o terminach

Drodzy Studenci,
Informujemy, że wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/21 będą zbierane w terminie 12-31.10.2020. Prosimy o wysyłanie ich wyłącznie drogą pocztową na adres Uczelni, z dopiskiem „Dział Stypendialny Budynek A pokój 116”.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywać według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia będą kolejno nadawane w e-dziekanacie, decyzje stypendialne będą do Państwa przesyłane elektronicznie. Po odesłaniu przez Państwa podpisanych decyzji będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.

Stypendia w semestrze zimowym 2020/21