System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

Szanowni Studenci,
zachęcamy do korzystania z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Więcej informacji o systemie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ekonomiczne-losy-absolwentow