Absolwenci WSZ Edukacja o sukcesie zawodowym

Czy wiesz, że… w ostatnich badaniach losów zawodowych absolwentów naszej uczelni (2018 rok) zapytano m.in. o to w jaki sposób można osiągnąć sukces na rynku pracy. Przebadano 495 absolwentów zarządzania, pedagogiki i informatyki. Każdy badany z pewnością na swój sposób definiuje to czym jest „sukces zawodowy”. Ostatecznie, 57% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że aby osiągnąć sukces zawodowy należy przede wszystkim dużo pracować. Blisko 17% – trzeba mieć przede wszystkim dobre znajomości a 15% wskazało na „szczęście” jako najistotniejsze źródło sukcesu zawodowego. 12% wskazań to inne odpowiedzi.

(Źródło: Badania Losów Zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, Roczniki absolwentów pedagogiki, zarządzania i informatyki z lat 2014 – 2017, Wrocław-Kłodzko, Raport 2018 r.)