Korelacja to nie to samo co związek przyczynowy

Wielu ludzi błędnie używa następującego zwrotu: „istnieje korelacja pomiędzy X i Y”. Ma to oznaczać, że zjawisko X powoduje zjawisko Y. W praktyce tak wcale być nie musi. Aby trafnie interpretować przyczynowość (zmienna X jest przyczyną zmiennej Y) należy przemyśleć czy nie istnieją jeszcze inne czynniki (faktyczne przyczyny), które wyjaśniają obserwowany związek. W przeciwnym razie możemy dojść do absurdalnych wniosków. Chyba, że manipulujemy celowo (np. jak niektórzy politycy). Kilka przykładów takich błędów wnioskowania w oparciu o dane statystyczne:

- Spadająca od stuleci ilość piratów na świecie powoduje wzrost średniej temperatury na Ziemi;

- Im większy rozmiar buta tym statystycznie wyższe IQ (dzieci mają mniejsze stopy);

- Wzrastająca konsumpcja sera zwiększa liczbę zgonów spowodowanych zaplątaniem się we własną pościel