Szowinizm międzygeneracyjny?

Pojęcie szowinizmu jest używane w różnych znaczeniach. Szowinizm (fr. chauvinisme) rozumiany jest najczęściej jako źle pojmowane, bezkrytyczne i nadmierne przywiązanie do grupy z której się pochodzi. Równocześnie wiąże się to z krytyczną postawą wobec wszystkich innych – nie swoich. Jego ciekawą odmianą jest tzw. szowinizm generacyjny nazywany też międzypokoleniowym. Kto nie słyszał takich stwierdzeń jak: „Proszę pana, ta dzisiejsza młodzież jest straszna. Za moich czasów…”. Podczas badań fokusowych wśród studentów ostatniego roku pedagogiki (WSZ Edukacja we Wrocławiu) ujawniła się niedawno ciekawa tendencja. Studenci w dyskusji na temat cech dzisiejszej młodzieży szkolnej (problematyka motywowania do nauki) jednogłośnie zgodzili się, że nowe pokolenia mają poważny problem z koncentracją i ciekawością świata (ciekawość poznawcza). Wolą bardziej gry komputerowe i aplikacje w swoich smartfonach. 5 lat temu podobne opinie w sesji fokusowej formułowali studenci pedagogiki o młodzieży, która dziś kończy właśnie studia. Już niebawem kolejny nabór na I rok…

P. J.