3. edycja programu FAST

Drodzy Studenci,
Wrocławskie Centrum Akademickie po raz kolejny zaprasza koła naukowe, organizacje i grupy studenckie do udziału w Konkursie na dofinansowanie projektów akademickich w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST). Każdy z zaproponowanych projektów ma szansę na dofinansowanie na poziomie 5000 zł, a w szczególnych przypadkach kwota ta może być wyższa.

Więcej informacji i terminy: https://wca.wroc.pl/startuje-3edycja-programu-fast