Nowy kierunek – język łaciński i kultura antyczna

Szanowni Nauczyciele,
w ramach naszych studiów podyplomowych wystartował nowy kierunek, dający uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – „Język łaciński i kultura antyczna”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą: