Wyniki ankiet na temat Edukacji

Nasza Uczelnia prowadzi regularne badania satysfakcji z warunków i jakości kształcenia. Studenci: dziękujemy za wszystkie oddane głosy! Zobaczcie wyniki badań przeprowadzonych na kierunku zarządzanie, w semestrze zimowym 2022 r. Ogólna średnia ocen wyniosła aż 4,46.

Aspekty ocenione na poniższym wykresie:
1. Możliwość wyboru zajęć (wykładów, ćwiczeń).
2. Odpowiednia kolejność zajęć w toku studiów.
3. Organizacja i wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia.
4. Liczebność grup zajęciowych .
5. Czas trwania bloków zajęciowych.
6. Możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia.
7. Wsparcie w odbywaniu praktyk.
8. Przygotowanie merytoryczne prowadzących.
9. Zgodność realizowanych tematów na zajęciach z potrzebami rynku pracy.
10. Stosowane metody oceny wiedzy i umiejętności studentów.
11. Aktualność przekazywanej wiedzy.
12. Znajomość praktyki przez prowadzących zajęcia.
13. Zgodność treści prowadzonych zajęć z kierunkiem studiów .
14. Kultura osobista prowadzących .
15. Czas pracy dziekanatu.
16. Obsługa studentów przez pracowników dziekanatu.
17. Procedury rozliczeń i płatności za studia.
18. Zawartość informacyjna strony WWW Uczelni.

Wyniki ankiet (kliknij, aby powiększyć):
Wyniki ankiet - semestr zimowy 2022