Konferencja psychologiczno-pedagogiczna – wstęp wolny

Już 11 czerwca 2022 r. w murach naszej Uczelni odbędzie się konferencja psychologiczno-pedagogiczna na temat pracy z dziećmi i młodzieżą pod tytułem „Inni czy tacy sami – w drodze do edukacji łączącej”.

Wydarzenie będzie w pełni otwarte i bezpłatne – zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w auli Uczelni przy ul. Krakowskiej 56-62, a także będzie transmitowane na żywo online na naszym profilu w serwisie Facebook. Osoby, które dołączą do nas na miejscu mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania certyfikatu podczas rejestracji na wydarzenie.

Szczegółowy plan konferencji:

9:30  rejestracja uczestników

10:00  rozpoczęcie wydarzenia, start transmisji na żywo

10:15-10:45  mgr Dawid Paweł Dziaduś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym- Gmina Łomianki, pedagog szkolny, nauczyciel akademicki, ekspert zewnętrzny w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Łomiankach – Czy indywidualizacja w pracy z dziećmi i młodzieżą ma sens?

10:45-11:30 dr Olga Jabłonko Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze – Tworzenie indywidualnych planów działania jako narzędzie wspomagające proces wyrównywania szans zawodowo-edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

11:30-12:00 mgr Szymon Wandzel- dyrektor liceum ogólnokształcącego „Edukacja”, nauczyciel akademicki, prezes Fundacji Laetare – „Towarzyszyć osobie w depresji -zadania rodzica i szkoły”

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30- 12:50 Studentka WSZ Edukacja Patrycja Dzieciątkowska – Dobre praktyki z zakresu edukacji włączającej.

12:50-13:10 mgr Michał Wojdyna- pedagog szkolny Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku, kurator sądowy, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej – „Edukacja włączająca uczniów szkoły podstawowej zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie”

13:10 – 13:40 dr hab. Jolanta Kowal – Uniwersytet Wrocławski, profesor Politechniki Gdańskiej na Wydziale Architektury – Typy psychologiczne w rozwijaniu zainteresowań pozaszkolnych dzieci i młodzieży

13:40  podsumowanie konferencji, rozdanie certyfikatów

14:00  zakończenie

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na miejscu!

Konferencja 11 czerwca