Projekt MUDIPLAT w ramach programu Erasmus+

Information about the project in English is available on the Erasmus+ website

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu we współpracy z Newton College w Pradze organizuje projekt pt. „Wielowymiarowa platforma diagnostyczna i metodologia wspierania rozwoju naturalnych potencjałów jednostki (MUDIPLAT)”. Przedsięwzięcie jest organizowane i finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Celem projektu jest stworzenie metodologii wspierania rozwoju naturalnych potencjałów. W trakcie jego trwania zostanie przeprowadzone szkolenie, które zweryfikuje zaproponowaną metodologię i umożliwi przetestowanie platformy internetowej. Na zakończenie zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których przedstawimy wyniki projektu szerszej publiczności.

Szkolenie będzie się składać z następujących etapów:

  • Wstępna diagnostyka.
  • 4-dniowe, intensywne szkolenie outdoorowe – survival na terenie Republiki Czeskiej.
  • Poszkoleniowe konsultacje online.
  • Jednodniowe podsumowanie kursu on-line.

Nabór do projektu

Poszukujemy 10 osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W celu uzyskania większej ilości informacji i zapisów prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Budzianowską: m.budzianowska@edukacja.wroc.pl