Oferta pracy w WSZ – Konserwator

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko konserwatora.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie techniczne,
 • ogólna znajomość prac budowlanych niezbędnych do konserwacji i utrzymania obiektów znajdujących się na terenie firmy,
 • aktualne uprawnienia do pracy powyżej 3 metrów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracy,
 • brak nałogów,
 • mile widziane – aktualne uprawnienia SEP do 1 KV.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie prac remontowo naprawczych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • obsługa i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV na terenie obiektu (m.in. instalacje oświetleniowe wewnętrzne, zewnętrzne),
 • naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie budynku,
 • pomoc w utrzymaniu terenów zewnętrznych (koszenie trawy, odśnieżanie),
 • wsparcie operacyjne kierownika.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/zlecenie.
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i zaangażowania,
 • możliwość rozwoju umiejętności i kwalifikacji.

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail sekretariat@edukacja.wroc.pl wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania ‘Edukacja’ we Wrocławiu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Uwaga: Rozpatrywane będą wyłącznie oferty z powyższą klauzulą dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62, wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr: 122, NIP: 894-21-38-257, REGON: 931047297 (dalej: Administrator).

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez e-mail: iod@edukacja.wroc.pl.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

a) cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z zatrudnieniem (nawiązaniem umowy cywilnoprawnej) oraz koniecznością skontaktowania się z Panią/Panem w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, numeru telefonu lub adresu e-mail;

b) zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w ofercie w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji i wykonania obowiązków Administratora wynikających z ustaw, z zastrzeżeniem, iż:

a) w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;

b) w przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłanie informacji handlowych, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.